Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

Total QUARTZ 9000 5W-40

lagernivå
begränsat antal
Kategori
Motorolja
Viskositet
5W-40
Verksamhetsområden
Bil
egenskaper
Allväders olja
Fri frakt*
1 Liter Burk
kr 76  per liter
Minsta köp: 12
kr 76
1 Liter Burk
kr 95  per liter
Minsta köp: 12
kr 95
1 Liter Burk
kr 130  per liter
Minsta köp: 1
kr 130
1 Liter Burk
kr 154  per liter
Minsta köp: 1
kr 154
4 Liter Burk
kr 74  per liter
Minsta köp: 1
kr 295
5 Liter Burk
kr 68  per liter
Minsta köp: 1
kr 342
Total Quartz 9000 5W-40 - Hög prestanda Motor olja

Användning

 • QUARTZ 9000 har utvecklats på grundval av TOTAL-syntes teknik, för (bland annat) en athletic körstil under alla körförhållanden (korta och långa bilturer, motorvägar).
 • QUARTZ 9000 är lämplig för året runt användning även vid lägsta temperaturer.
 • QUARTZ 9000 beviljar för de flesta utökade ESIS' (extended service intervall).

Egenskaper

 • Bra flytegenskaper vid låga temperaturer ger en säker cca, med lägsta möjliga slitaget på rörliga delar.
 • Extremt stabil smörjmedel beläggning även vid höga temperaturer.
 • Optimal slitage-skydd av mekaniska enheter garanterar en lång servicelivslängd.
 • Det utmärkta rengörande egenskaper kan särskilt omfatta ESIS' (extended service intervall).

Specifikationer & godkännanden:

 • ACEA A3/B4

 • API SM/CF

 • VW 502.00/505.00

 • MB 229.3

 • BMW Longlife-01

 • Porsche A40

 • PSA B71 2296 (Peugeot/Citröen)

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313: Sök läkarhjälp.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK