Kontakta oss
00800-33584266
(ingen avgift)

Valvoline ALL-CLIMATE 20W50

lagernivå
begränsat antal
Kategori
Motorolja
Viskositet
20W-50
Verksamhetsområden
Bil
egenskaper
Fri frakt*
2 - 5 arbetsdagar leveranstid**
1 Liter Burk
kr 149  per liter
Minsta köp: 1
kr 149
5 Liter Kanister
kr 84  per liter
Minsta köp: 1
kr 419

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H360F: Kan skada fertiliteten.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.


*Priserna är inklusive moms och fraktkostnader inom Sverige.
**Över 90 % av våra beställningar når kunden inom den angivna leveranstiden.
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK