VAICO

lagernivå
begränsat antal
Kategori
Underhålls produkter
Viskositet
Verksamhetsområden
Bil
egenskaper
Kostnadsfri frakt
Alla priser inkusive moms
1 Liter Burk
kr 98  per liter
Minsta köp: 1
kr 98
5 Liter Burk
kr 41  per liter
Minsta köp: 1
kr 204

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H315: Irriterar huden.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.

x
Vi användar cookies. Vid bruk av websidan samtycker du med deras användning.
OK